Rotterdam wil zich in de komende jaren verder transformeren van een typische
haven- en industriestad naar een havenen kennisstad. Belangrijk is daarom dat
de opname van kantoorruimte door sectoren zoals business services, technologische
en innovatieve/creatieve bedrijven een aanzienlijke groei heeft laten zien in de
afgelopen jaren. In de komende jaren zal de kantoorwerkgelegenheid naar
verwachting toenemen in de regio Rotterdam en met name in de voor Rotterdam minder
traditionele sectoren. Dit biedt Rotterdam een kans om de dienstverlenende
en innovatieve/creatieve sectoren verder te versterken.

Voor bedrijven is het aantrekkelijk dat de huurprijzen van kantoorruimte relatief gunstig zijn in vergelijking met de andere G4 steden (Amsterdam, Den Haag & Utrecht). Steeds meer huurders zullen overigens gebruik willen maken van flexibele en full-service kantoorruimte. De sector Serviced Offices, die in 2015 opvallend actief was in Rotterdam, lijkt hier al op te anticiperen. Deze aanbieders van flexibele kantoorruimte voorzien sterke groei van met name innovatieve bedrijven. Rotterdam heeft genoeg (herontwikkelings)mogelijkheden om nieuwe kantoorconcepten te accommoderen en eigenaren van kantoren zullen op deze vraag moeten inspelen.

In de komende jaren zullen met name de gebieden CBD, Kop van Zuid en Alexander meer
huurders trekken. Dit is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van voorzieningen en het multifunctionele karakter van deze gebieden. Het CBD, Kop van Zuid en Alexander dienen wel te blijven investeren in hun aantrekkelijkheid. Over de gehele linie moet Rotterdam nog hard werken aan de bovengemiddelde leegstand. Bovendien lopen er veel huurovereenkomsten af de komende tijd. Met dit in het achterhoofd zal er voorlopig geen behoefte zijn aan méér kantoorruimte. Wel is er behoefte aan andere typen en kwalitatief hoogwaardigere kantoren. Herontwikkeling en transformatie van minder courante kantoren op goede locaties kunnen tevens worden ingezet om de vraag in andere vastgoedsegmenten op te vangen. Doordat financiële instellingen, verzekeringswezen en de overheid aanzienlijk zijn gekrompen zijn er meerdere gebouwen in het CBD beschikbaar die zich uitstekend lenen voor grootschalige renovaties, transformaties en flexibele Serviced Offices.

Transformaties en renovaties zijn steeds vaker haalbaar, nu de boekwaarde van lege kantoren na enkele crisisjaren in het algemeen is afgewaardeerd en de vraag naar huisvesting door de aantrekkende economie weer toeneemt. Door samen met eigenaren van kantoren steviger in te zetten op herontwikkeling, transformatie en eventueel sloop, kan Rotterdam vraag en aanbod weer in balans brengen