Türkiye’de 2018 ilk çeyrek itibariyle 327 tane Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretimde olan
52.597 parselde yaklaşık olarak 1.765.000 kişi istihdam edilmekte olup, bu bölgelerin tam
kapasiteye ulaştıklarında istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.